Özel Ürün Sevkiyatı

Özel Ürün Sevkiyatı

Özel Ürün Sevkiyatı

Bir mal veya eşyanın bir yerden başka bir yere taşınmasına nakliye veya mal sevkiyatı denilir. Nakliye konusunda çok farklı tanımlar ve seçenekler bulunmakla birlikte, genel olarak kara, deniz ve hava taşımacılığı adıyla anılmaktadır. Bu sektörlerin her biri kendi içinde çok farklı çalışma alanları ve kuralları barındırır.

Türkiye gerek ihracat gerekse ithalat bakımından Ortadoğu ve Avrupa arasındaki en önemli ülkedir. Asya ve Ortadoğu Devletlerinin bir kısmı ile Avrupa ve denizaşırı ülkeler arasında yapılan ticaretin kilit noktası olması sebebiyle bu statüyü kazanmıştır. Coğrafi konumu gereği Türkiye Doğusundaki ülkelerin neredeyse hepsinin Dünya’ya açılan kapısıdır. Gerek Avrupa ile karayolu bağlantısı, gerek Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkeleri ile Amerika arasındaki ticaret rotası üzerinde olması sebebiyle bölgedeki uluslararası ticaretin önemli bir kısmı Türkiye üzerinden gerçekleşmektedir.

Bu sebeple özellikle son 30-40 yıl içinde taşımacılık sektörü çok gelişmiş, hava – kara ve deniz taşımacılığı konusunda yerli ve yabancı yatırımlarla ülkemiz tam bir kilit noktası haline gelmiştir. Bugün için lojistik sektörü Türkiye için en önemli üretim ve kazanç alanlarından biridir demek yanlış olmayacaktır.

Gerek yurt için gerekse uluslararası ve transit taşımacılık konusundaki deneyimi ve gelişme, Türkiye’de özel ürün sevkiyatı gibi kişiye veya mala özel hizmetlerin de gelişmesini ve nitelikli hale gelmesine sebep olmuştur.

İster yurt içinde, ister ithalat veya ihracat amaçlı, ister Türkiye üzerinden transit taşınan her türlü özel mal veya eşyanın nakliyesi esnasındaki güvenliği ve varış noktasında eksiksiz şekilde teslimi için özel nitelikli hizmetler verilmektedir.

Özel ürün sevkiyatı kavramını geniş bir yelpazede düşünmek gerekir. Akla gelebilecek her türlü mal veya eşya nakliyesi özel nitelikli bir hizmetle sağlanabilir. Çünkü bir malın ne kadar önemli veya kıymetli olduğu malın sahibinin takdirindedir. Bu açıdan maddi kıymeti düşük de olsa, sahibi için manevi değeri yüksek bir eşyanın taşınması da özel ürün sevkiyatı hizmeti kapsamında ele alınarak buna uygun hizmet planlaması yapılır.

Özel ürün kavramına tarihi eserler, kıymetli veya yarı kıymetli maden ve taşlar, nakit para, para yerine geçen kıymetli evrak, sanat eserleri, kişiye özel üretilen eşyalar, devletlerarası özel mal transferleri girer. Malın gönderici veya alıcısının bu konuda özel bir güvenlik sağlanması talebi halinde gerekli detaylandırma ve planlama ile sevkiyata refakat edilir.

Nakledilecek ürünün değeri, olası hırsızlık veya yağma riski, taşıma vasıtasının özelliği, taşınacağı mesafe, güzergahtaki yol ve güvenlik durumu, malın miktarı, kaç nakil aracının kullanılacağı, hava – kara ve deniz yollarından hangisi veya hangilerinin kullanılacağı, malın sahibinin özel istekleri gibi hususları birlikte değerlendirmek ve buna göre bir seyahat planı hazırlamak önemlidir.

Özel ürün sevkiyatı esnasında yukarıda belirttiğimiz kriterlere göre gerekli olan güvenlik, koruma ve savunma unsurları hazırlanır. Ürünün taşıma esnasında kamufle edilmesi, taşımaya refakat edecek korumalar, saldırı halinde gerekli karşılığı verebilecek düzeyde envanter hazırlığı yapılarak planlanan gün ve saatte hizmete başlanır.

Gerek yakın savunma gerekse silahlı saldırılara karşı eğitimli ekibimiz ürünün zarar görmeden varış noktasına ulaşmasını sağlayacaktır. Seyahatin tüm detayları tarafımızdan planlanarak müşterimizin görüşüne sunulur. Ortak çalışma ve işbirliği gerektiren konularda gerekli girişimlerde bulunarak ve en uygun tarih için hareket planı yapılır.

Sizin için nakledilecek ürün ne kadar önemli ise bizim için de işimizi profesyonel şekilde yaparak müşteri memnuniyeti sağlamak o kadar önemlidir. Bu yüzden güven esasına dayalı bir işbirliği ile her türlü özel mal veya eşyanızın naklinde hizmetinizdeyiz.