Kurumsal İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibar Yönetimi

            Kurumsal itibar yönetimi, bir marka veya şirketin tüm birimlerinin uyumlu ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli organizasyonu sağlayarak üretimi artırmak amacıyla gerçekleştirilen bir dizi profesyonel uygulamadır. Komplike ve detaylı bir çalışma olması bakımından benzer hizmetlerden daha kapsamlı ve profesyonel bir hizmet olarak kabul edilir.

Firmaların kurumsallaşma sürecinde önlerine çıkan yasal veya fiili engeller, markalaşma sürecinin başlatılması ve takibi, şirket vizyonunun belirlenmesi, çalışan ve yönetici profillerinin oluşturulması, kurumsal kimlik kazandırılması amacıyla yapılması gereken yatırımlar, görev tanımlarının gerçekleştirilmesi gibi her konuda titiz bir çalışma gerektiren kurumsal itibar yönetimi, ancak bu konuda eğitim almış ve deneyimli kişilerce yapılırsa sağlıklı sonuç verecektir. Kurumsal itibar yönetimi çeşitli aşamalarda ve belli bir sıralama ile gerçekleştirilir. Sürecin başlangıcı ile tamamlanması arasında belli bir süreç gerekir ki bu işin doğası gereğidir.

           Kurumsal itibar yönetimi;

  • Liderin, yönetim kadrosunun, beyaz ve mavi yakalı personelin görev tanımları ve yetki alanlarını net bir şekilde ortaya koymak,
  • İletişim ve teknoloji altyapısını amaca uygun hale getirmek,
  • Kriz yönetimi ve kriz anlarında alınması gereken tedbirleri belirlemek,
  • Fiziki çalışma sahasının veya üretim tesisinin güncellenmesi ve piyasa şartları ile uyumlu hale getirmek,
  • Markalaşma, sosyal sorumluluk, sürdürülebilir üretim ve verimlilik konularında profesyonel bir yönetim süreci başlatmak, sponsorluk ve reklam konularında gerekli girişimleri gerçekleştirmek,
  • Kaliteli ve Dünya standartlarında bir halkla ilişkiler vizyonu oluşturmak, etkin bir halkla ilişkiler altyapısı kurmak,
  • Kurum için üretilecek yazılı ve basılı içerikleri ( Katalog, faaliyet raporları, tanıtım ve reklam filmleri, reklam verilecek mecralar, özel projeler, ajandalar, kartvizitler vb. ) belirlemek ve kurumsal kimliğe uygun hale getirmek,
  • Sosyal veya görsel medyada yer alma konusunda gerekli çalışmaları yapmak, organizasyonlar, toplantılar, basın açıklamaları hazırlamak,
  • Kuruluş, büyüme, kurumsallaşma, yenilenme, birleşme, üretim, pazarlama ve satış konularında gerekli stratejileri belirlemek ve bu yönde planlamalar yapmak,
  • Rakamsal verileri ele alarak karı artırmak ve riskleri azaltmak konusunda gerekli girişimleri ve düzenlemeleri gerçekleştirmek,

Gibi akla gelebilecek her konuda profesyonel danışmanlık ve uygulama hizmetidir.

Rekabetin her geçen gün arttığı, ticari hayattaki başarının her gün biraz daha zorlaştığı günümüzde büyümek ve markalaşmak isteyen tüm firmaların kurumsal itibar yönetimi