İş Yerinizde Böcek ve Gizli Kamera Tespiti

İş Yerinizde Böcek ve Gizli Kamera Tespiti

İş Yerinizde Böcek ve Gizli Kamera Tespiti

           Olayın hukuki boyutunu bir kenara bırakırsak; özel alanlarımız ve kişiye özel eşyalarımızın rızamız dışında incelenmesi, takip edilmek, her anımızın birileri tarafından gözetlendiğini bilmek dehşet verici bir duygudur.

Teknolojinin hayatımıza artı değer kattığı tartışmasızdır. Ancak kötü niyetli kullanımlar sebebiyle insanların zarar görmesi, hayatlarının değişmesi, istemedikleri şeylere zorlanması, aile ve ticari hayatlarının telafi edilemeyecek derecede yıpranması gibi sonuçlar da ne yazık ki karşılaştığımız sorunlardandır. Kişiye özel alanlarda, maddi veya manevi çıkar sağlamak amacıyla izleme veya kayıt cihazı yerleştirmek ciddi bir suç olsa da, bunu engellemek veya ortadan kaldırmak için öncelikle eylemin tespit edilmesi gerekir.

İster ev ister işyeri olsun, üçüncü kişiler tarafından bize ait yerlere gizli kamera ve böcek yerleştirilerek aleyhimize belge ve delil toplanmaya çalışılması mahremiyete ve özel hayata saygısızlıkta son aşamadır. Böyle yollara başvuran insanların kişisel ve ahlaki standartlarının düşük olması bir yana, bu şekilde hakkımızda elde edilen bilgilerin bize karşı kullanılması da başlı başına bir saldırı olarak kabul edilir. Ailemiz veya çalışanlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yeterince yerine getirememe hissi vicdani bir sorumluluk ve rahatsızlığı beraberinde getirir.

Hangi amaçla yapılırsa yapılsın, kişinin özel alanlarında kamera veya ses kayıt cihazı yerleştirmek hiçbir hukuk devletinde kabul edilemez. Bu şekilde elde edilen delil geçersiz olduğu gibi eylem başlı başına suç olarak kabul edilir. Ancak sadece bize özel görüntü veya ses kayıtlarının bir başkasının elinde olduğunu bilmek bile verilecek ceza ile telafi edilemeyecek derecede can sıkıcıdır.

Başka ülkelerde bir insanın ev, işyeri veya arabasına kamera veya ses kayıt cihazı yerleştirmek, takip cihazı takmak, bunları kayıt altına almak saldırı olarak kabul edilmekte ve ciddi şekilde cezalandırılmaktadır. Ancak insanlar genellikle ev veya işyerlerine böcek ve gizli kamera yerleştirildiğini bu kayıtlar kendilerine karşı kullanıldıktan sonra öğrenir. Çok küçük olan ve dikkat çekmeyecek şekilde yerleştirilen bu cihazların tespiti ve yerlerinden sökülmesi için profesyonel yardım almanız gerekir.

Eğer işyerinizde böcek ve gizli kamera tespiti yaptırmak istiyorsanız, bu konuda şüphelenmenize sebep olacak olaylar yaşadıysanız, ticari rekabetin yüksek olduğu bir sektörde iseniz bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Teknolojik takip ve tespit konusunda uzman bilişim personelimiz işyerinizde böcek ve gizli kamera tespiti için gerekli ön incelemeyi gerçekleştirdikten sonra sahada detaylı bir araştırma yaparlar. Çıplak gözle görülmesi çok zor olan veya çok iyi kamufle edilmiş cihazların tespiti ve çıkarılması için özel teknolojik aletler kullanarak kesin sonuç elde ederler. Talebiniz halinde hizmetin devamı olarak kamera veya ses kaydının iletildiği alıcı kişinin IP veya fiziki adresinin tespiti de gerçekleştirilerek, muhatabınızın kim olduğu konusunda resmi bir rapor hazırlarlar.

Ev veya işyerleriniz size özel ve mahrem alanlardır. Mahkeme kararı olmaksızın bu alanlara kamera veya ses kayıt cihazı yerleştirilmesi ve hakkınızda veri toplanması ciddi bir suçtur. Diğer yandan özel hayatın gizliliği ve ticari sırlar konusundaki yasal düzenlemelere de aykırı hareket anlamına gelen bu eylemlerin cezalandırılması ve bir daha böyle bir sorunla karşılaşmamak için işi profesyonellere bırakmanız gerekir. Hazırlanacak bir tutanak ve rapor ile işyerinizde böcek ve gizli kamera tespiti yapıldığı, nerede bulunduğu, vericinin nihai alıcısı gibi hususlar belgelendirişmiş olacaktır. Bu rapor ile yasal mercilere müracaat edebilir, hukuk davası açabilir, cezai soruşturma açılmasını talep edebilir ve bu yolla aleyhinize toplanan delilleri henüz kullanılmadan geçersiz hale getirebilirsiniz.