Gizli Müşteri Hizmeti

Gizli Müşteri Hizmeti

Gizli Müşteri Hizmeti

          Gizli müşteri hizmeti bir firmanın kendisini gerçek müşterilerin gözünden değerlendirmesini, hizmet ve personel nitelikleri konusunda bilgi sahibi olmasını, pazar payını, rekabet kriterlerini belirlemesini sağlayan özel nitelikte bir hizmettir.

Rekabetin inanılmaz boyutlara vardığı günümüzde firmalar pazar paylarını artırmak ve potansiyel müşteri sayısını daha net belirlemek için mevcut durumları konusunda bir çeşit öz eleştiri yapma ihtiyacı hissederler. Çünkü bir mal veya hizmetin gerçek değerlendirmesi, bu malı üreten veya hizmeti veren firmanın değil, hedef kitlesinin kriterlerine göre belirlenir. Sunulan ürünün tercih edilme veya edilmeme sebepleri, satış rakamlarının neden düştüğü, müşteri memnuniyeti konusunda yaşanan sorunlar, personelin yeterliliği ve davranışları konusunda gerçek bir müşteri gibi davranarak firma ile irtibata geçen profesyonel kişiler tarafından verilen bu hizmet, araştırma sonunda firmanın kendi ile yüzleşmesini sağlar.

Gizli müşteri hizmeti pazar paylarını artırmak, satışlarını yükseltmek ve sektörde kalıcı olmak isteyen firmalar tarafından istenmektedir. Avrupa ve Amerika’da uzun yıllardır verilen bu hizmet, ticari hayatın gelişmesi, ithalat ve ihracatın artması ile ülkemizdeki firmaların da ihtiyacı haline gelmiştir. Başarılı olmak isteyen ve sektörde kalıcılığı hedefleyen her firmanın bu hizmeti alması işin uzmanları tarafından tavsiye edilmektedir.

Gizli müşteri olarak görevlendirilen kişiler, bu konuda gerekli eğitimi almış, donanımlı profesyonellerdir. Görevlendirildikleri firmayla gerçek müşteri gibi davranarak iletişime geçer, mal veya hizmeti almak konusunda normal bir müşteri gibi davranır, son aşamaya kadar süreci yönetirler. Gerekli bilgiyi topladıktan sonra ilk temasa geçiş anından itibaren firma yetkilileri ile yaptıkları görüşmeleri ve tüm aşamaları bir rapor haline getirerek kendi görüşleri ile birlikte sunarlar.

Gizli müşteri hizmeti için görevlendirilen profesyoneller, o sektör ve ürün profiline uygun kişiler arasından seçilir. Bu sayede denetimi yapılan firma görevlileri karşılarında gerçek bir müşteri varmış gibi işlemlere devam ederler. Bu gerçek bir müşterinin karşılaştığı sorunlar ve alış-veriş sürecinin tüm detayları hakkında objektif bir değerlendirme sağlar.

Gizli müşteri hizmetini kendi firmanız için isteyebileceğiniz gibi ticari ilişkiye girmeyi düşündüğünüz bir başka firma için de yaptırabilirsiniz. Hangi firma için bu araştırma yapılıyorsa o firmanın zayıf ve üstün olduğu yönler, rakip firmalar ile arasındaki benzerlik ve farklar, üretim – sunum ve satış sürecindeki sorunlar, personel – müşteri ilişkilerinin durumu ve olumlu – olumsuz yanları gibi tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.        Gizli müşteri hizmeti farklı sonuçlar elde etmek için de gerçekleştirilebilir. Bu hizmetin hangi amaçla istendiği ve ne şekilde kullanılacağı, araştırmayı isteyen firmanın takdirindedir.

Verdiğimiz gizli müşteri hizmetlerinde firma profiline en uygun profesyonel araştırmacımız görevlendirilerek, araştırması istenen hususlar ve hakkında araştırma yapılacak firma hakkında bir brifing verilir. Hizmeti alacak müşterinin talepleri, hangi konularda özen gösterilmesi gerektiği ve nasıl bir rapor hazırlanacağı hakkında yapılan görüşmeden sonra bir planlama gerçekleştirilir. En uygun zamanda araştırılacak firma ile temas sağlanıp, süreç başlatılır.

Hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı; sektöre, firmanın kapasitesine, araştırmayı isteyen firmanın taleplerine göre değişkenlik gösterir. Çalışma sonunda hazırlanan rapor detaylı ve tatmin edicidir. Araştırılan firmanın sunduğu mal ve hizmetlerin tüketici ile buluştuğu noktadan satın alma sürecinin son aşaması olan ücret ödemeye kadar devam eden çalışma, firmaların ticari geleceklerini yönlendirme ve belirlemede büyük önem taşır.

Bir hizmetin kalitesi hizmeti verenlerin kalitesine bağlıdır. İşin uzmanından alınan bir hizmet size güvenilir ve kesin sonuçlar sağlayacaktır. Gizli müşteri hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize ulaşmanız yeterlidir.