Gemi Koruma

Gemi Koruma

Gemi Koruma

Ulusal veya uluslararası sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin seyir esnasında veya limanda iken karşılaşabileceği hırsızlık, yağma, korsanlık veya mala ve kişiye zarar verme gibi eylemlere karşı tam anlamıyla korunması ve gemi ve yükün zarar görmemesi için verilen özel hizmete gemi koruma denilmektedir.

Bilindiği gibi ülkemiz bir deniz ülkesidir ve dış ticaretinin önemli bir kısmını deniz yolu ile gerçekleştirmektedir. Özellikle uzak ülkeler ve ada devletleri ile gerçekleştirilen ticaretin önemli bir kısmı deniz yolu ile yapılmaktadır. Diğer yandan ülkemizdeki limanlar arasında da yük ve yolcu taşımacılığı gerçekleştirilir.

Deniz yolu ile ticaret yapılan Afrika, Amerika ve Uzakdoğu ülkelerine mal sevkiyatı esnasında korsanlık eylemleri ile karşılaşan gemiler Dünya basınında sıkça yer alır. Uluslararası sularda korsanlık konusunda Dünya ülkeleri arasında tam bir mutabakat olmadığı gibi faillerin tespiti ve yakalanması da neredeyse imkansızdır. Hiçbir ülkenin karasularında yer almayan açık denizlerde gerçekleşen korsanlık eylemlerinde hangi ülke hukukunun uygulanacağını belirlemek ise başlı başına küresel bir sorundur. Bu sebeple gemisi veya yükü zarar gören gemi işletmecileri, zararı telafi etmek konusunda ciddi sorunlar yaşamakta hatta ticari faaliyetleri durma noktasına gelmektedir.

Başka bir ülkeye mal götüren veya mal getirmek için yabancı bir limana yanaşan gemilerde ise yükün indirilmesi veya yüklenmesi esnasında yağma; yükün limanda yüklenmek veya kara vasıtalarına nakledilmek üzere bekletilmesi esnasında hırsızlık, gemiye zarar verme gibi yasadışı eylemler de söz konusu olmaktadır. Olay yabancı ülke sınırlarında gerçekleştiğinden yer yönünden yetki kuralları gereği o ülke kanunları uygulanmakta ve yine o ülkenin yasal mercileri yetkili olarak kabul edilmektedir. Hal böyle olunca da zararın tazmini bazen mümkün olmamakta, bazen de yıllarca süren uluslararası bir dava haline gelmektedir.

Bu tür can sıkıcı ve telafisi zor durumlarla karşılaşmamak için profesyonel gemi koruma hizmeti almak ve ticaretinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek mümkündür. Gemi adamları ve kaptanın sorumluluğu malı yükleme limanından alarak boşaltma limanına ulaştırmaktır. Deniz ve hava koşulları sebebiyle malın veya geminin zarar görmesi hali mücbir sebep olarak kabul edilir ve gemi adamları ile kaptan sadece ihmalleri varsa sorumlu tutulabilir. Ancak malın ve geminin hırsızlık, yağma, korsanlık veya kasıtlı başka bir eylemle zarar görmesi, gemide bulunan yolcu veya çalışanların can güvenliğinin sağlanması kaptan ve gemi adamlarının sorumluluğunda değildir.

Güvenlik ve koruma konusunda gerekli eğitimi alan, ulusal ve uluslararası sularda uygulanacak hukuk bakımından bilgi sahibi, can ve mal güvenliği sebebiyle silah kullanılması gerekiyorsa ateşli silahlar konusunda eğitim görmüş, ekip çalışması ve profesyonel hareket etme konusunda uzmanlaşmış bir gemi koruma ekibi, tüm sevkiyat ve seyahatlerinizde gerekli can ve mal güvenliğini sağlayacaktır.

Gemi koruma hizmeti almak istiyorsanız, geminizin büyüklüğü, hangi sularda seyahat edeceği, seyahat süresi, yük miktarı ve yolcu sayısı gibi kriterlere göre koruma sayısı belirlenir ve adı geçen kriterlere uygun donanımla seyahatinizde size eşlik eder. Mevzuat gereği istenen tüm eğitimleri alan, silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip, koruma ve savunma konusunda deneyimli bir ekiple günün her saati hizmet alabileceğiniz profesyonel ekibimiz ile canınız, malınız ve geminiz güvenle seyahat edecektir.

İster ticari, ister özel amaçlı, ister yolculuk için kullanılsın; her büyüklükte gemi ve teknenin korunması, teknedekilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması, geminin ve yükün zarar görmemesi için mevcut veya olası saldırılara karşı savunma yapabilecek yeterlilikte ve gerekli sayıda profesyonel koruma hizmetlerimiz ile yanınızdayız.