Firma Araştırması

Firma Araştırması

Firma Araştırması

           Daha önceden kurulan bir şirketi devralmak istiyorsanız, müşterilerinizi mağdur etmemek için şirketinizi devralmak isteyen bir firma hakkında araştırma yapma ihtiyacı duyuyorsanız, birlikte iş veya alış-veriş yapacağınız şirketin güvenilirliği konusunda emin olmak istiyorsanız, en akılcı yol firma araştırması yaptırmak olacaktır.

İş kolları ve sektörlerin sayısının gün geçtikçe çeşitlendiği ve binlerce firmanın rekabet ettiği bir ortamda bir başka firma hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duymanız çok normaldir. İster devralmak, ister ticaret yapmak için olsun; bir başka firmanın mali kayıtları ve ticari sicili hakkında bilgi sahibi olmayı istemek basiretli bir davranıştır. Çünkü doğru ve güvenilir bir şirketle yapılacak alış-veriş veya işbirliği sadece sizi değil müşterilerinizi, piyasadaki güvenilirliğinizi, çalışanlarınızı, ticari sicilinizi, bankalar nezdindeki güvenilirliğinizi doğrudan etkiler. Bu yüzden hangi sebeple olursa olsun bir şirket hakkında firma araştırması yaptırmak garantili ve sorunsuz bir karar vermenizi sağlayacaktır.

Firma araştırması yapılırken nelere dikkat ediliyor, hangi konular araştırılıyor, size hazırlanan rapor içeriğinde neler oluyor şeklinde merak ediyorsanız genel olarak;

 • Firmanın vergi dairesi kayıtları ile önceki yıllarda tahakkuk eden ve ödenen vergileri,
 • Firmanın meslek odası ve varsa ticaret odası kayıtları,
 • Bankalar nezdindeki kredi puanı, mevcut ve ödenmekte olan kredileri, kredi limiti ve güvenilirliği,
 • Çeklerinin karşılıksız çıkıp çıkmadığı, bu çeklerin tarih ve miktarları,
 • Firmanın öz sermayesi ve menkul ve gayrimenkul mal varlığı,
 • Müşteri portföyü ve satış potansiyeli,
 • Ticaret sicili kayıtları, ticaret sicil gazetesindeki güncellemeler, firma ortakları, kuruluş sermayesi, amortisman giderleri, muhasebeleştirilen aktif ve pasifleri,
 • Çalışan sayısı, çalışan profili, ödenen ücretler ve SGK’lı çalıştırılıp çalıştırılmadıkları,
 • Çalışma saatleri, fazla mesai uygulaması gibi konularda detaylı bilgi,
 • Bankalardaki nakit varlıkları ve vadesi gelmemiş borçları,
 • Daha önce konkordato ilan edip etmediği,
 • Şirket birleşme veya devralma gibi sebeplerle firma sahibi veya ortaklarının değişip değişmediği,
 • Firma ortaklarının kişisel mali durumları,

Gibi aklınıza gelen ve sizin için önemli olan her konuda araştırma ve raporlama talep edebilirsiniz.

Firma araştırması yaptırıyorsanız, bir ticaret firması ile belli bir konuda, belirli veya belirsiz süre ile iş ilişkisine gireceksiniz demektir. Böyle işler şirket evlenmesi olarak ta kabul edilebilir. Nasıl ki evleneceğiniz kişi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve güvenilirliği konusunda içinizin rahat olmasını istiyorsanız, geçiminizi sağladığınız işyeriniz veya şirketinizin yeni yol arkadaşı hakkında da gerekli ve yeterli bilgiye sahip olmanız gerekir.

Artık Dünya’nın pek çok yerinde büyük veya küçük ölçekte her türlü ticari işbirliği veya ortaklık konusunda şirketler firma araştırması yaptırmadan herhangi bir girişimde bulunmuyorlar. Ülkemizde bu tür araştırmalar eskiden şirketlerin kendi personeli ve imkanları ile gerçekleştiriliyordu. Ama firma araştırması konusunda da özel hizmet veren ve bu konuda yasal yetki sahibi olan özel dedektiflik büroları sayesinde tamamen objektif, detaylı, profesyonel ve ikna edici raporlar hazırlanmaya başlandı. Bu sayede herhangi bir firma hakkında istediği konu veya konularda profesyonel bir araştırma yaptırmak isteyen tüm şirketler firma araştırması talebi ile özel dedektiflik şirketlerine başvurabilmektedir.

Şirketimizin bilişim, fiziki takip, yasal hak ve sınırlar ve doküman konusunda uzman dedektif, teknik personel ve hukukçuları, sizin için gerekli tüm bilgileri detaylı şekilde bir araya getirmek için tam zamanlı bir ekip çalışması gerçekleştirir. Yaptırdığınız araştırmayı mahkemelerde delil olarak kullanmak veya ticari bir girişimde bulunmak veya sona erdirmek amacıyla da isteyebilirsiniz.

Bu anlamda sizin talepleriniz ve öncelikleriniz bizim için de aynı değer ve önemdedir.