Evinizde Böcek ve Gizli Kamera Tespiti

          Kanunlar ve cezai yaptırımlar ile özel hayatın gizliliği konusunda caydırıcılık amaçlanıyor olsa da, bu sonuçlar insanların ev ve işyerlerine bilgi ve rızalarının dışında böcek ve gizli kamera yerleştirerek aleyhine bilgi toplamak isteyen kişileri engelleme konusunda yetersiz kalmaktadır. Kişisel, siyasi veya ticari amaçlarla özel alanlara yerleştirilen, normal gözle fark edilmesi çok zor olan bu teknolojik cihazların ilgili kişiye hakkımızda gönderdiği verilerin aleyhimize kullanılması ciddi sonuçlara yol açabilir.

Kaldı ki ev veya işyerinize böcek ve gizli kamera yerleştiren kişinin sebebi ne olursa olsun bu eylemi hukuka ve insan haklarına aykırıdır. Hem ulusal hem de uluslararası mevzuatta bu tür ihlaller ciddi yaptırımlar ile karşılık bulmaktadır.

Bilindiği gibi mahkeme kararı olmadan bir kişinin özel alanına müdahale edilmesi, telefon görüşmeleri ve günlük hayatının kameraya alınması, bunların kayıtlarının tutulması kanuna aykırıdır. Bu tür eylemler sonucu elde edilen bilgi ve belgeler delil olarak kabul edilemez ve kişinin aleyhine kullanılamaz.

Buraya kadar olan kısım böcek ve gizli kamera konusundaki yasal açıklamalardı. Olayın bir de özel hayatın gizliliği boyutu var ki, aslında çoğumuzu rahatsız eden de budur. İşyerimizde, evimizde, aracımızda bizden habersiz tüm konuşmalarımızı ve hareketlerimizi bizden habersiz gören veya dinleyen birinin varlığı hepimizi dehşete düşürür.

Rızamız ve bilgimiz dışında elde edilen konuşma ve görüntülerin bize karşı kullanılması maddi veya manevi menfaat temini amacıyladır. Bu şekilde elde edilen veri ve bilgiler kişilere şantaj yapmak amacıyla kullanılabilmektedir. Kişisel veya ticari mahremiyetinin korunmasını isteyen insanların bu tür şantajlara maruz kalmaması, şüphe duymaları halinde ev veya işyerlerinde böcek ve gizli kamera tespiti konusunda profesyonel bir araştırma istemesi, can sıkıcı sonuçların önlenmesi bakımından gerekli bir tedbirdir.

Eğer evinizde böcek ve gizli kamera tespiti yaptırmak istiyorsanız, bu konuda teknolojik cihazlarla yapılan bir araştırma ile kesin sonuca ulaşmanız mümkündür. Çünkü ileri teknoloji ürünü olan bu tür cihazların gerek büyüklükleri gerekse yerleştirildikleri yerler sebebiyle sıradan bir arama ile tespit edilmeleri mümkün olmadığı gibi büyük kısmı sadece sinyal yakalama özelliğine sahip teknolojik cihazlarla bulunabilir. Çünkü verileri ilettiği kişi veya alıcının anlık görsel verilere ve konuşmalara ulaşması için kablosuz ve uydu bağlantılı cihazlar kullanılmaktadır.

          Böcek yani dinleme cihazları ile gizli kameralar taşınabilir ve sabit özellikte olmak üzere iki türde üretilmektedir. Sabit olanlar konuşma veya görüntüleri alınmak istenen kişilerin ev veya işyerlerine yerleştirilirken, taşınabilir olanlar anahtarlık, çanta, kıyafet gibi kişinin sürekli yanında olan şeylere monte edilir.

Gerek sabit gerekse seyyar böcek ve kameraların tespiti fiziki araştırma ve teknolojik cihazlarla yapılarak, kişilerin özel hayat mahremiyetini yeniden sağlamaları konusunda profesyonel hizmet veriyoruz. Bu tür uygulamalarda, böcek ve kamerayı tespite yarayan cihazların kullanımı konusunda uzmanlaşmış personel ile çalışıyoruz. Çok küçük ve üstün teknolojik özelliklere sahip bu cihazların sadece tespiti değil, güvenli şekilde sökülüp uzaklaştırılması için de gerekli teknik uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

Evinizde böcek ve gizli kamera tespiti uygulamasında, uzmanlarımız cihazların bulunduğu yerler konusunda sizin tahminlerinizden yola çıkarak bir program hazırlar. Belirttiğiniz adreslerde öncelikle fiziki bir arama yapılır. Her ne kadar çok küçük cihazlar olsa da uzman bir araştırmacı sizin göremediğiniz veya tahmin etmediğiniz yerlerdeki görüntü ve dinleme cihazlarını kısa süre içinde bulacaktır.

Fiziki aramadan sonra sinyal yolu ile çalışan cihazlarla henüz tespit edilemeyen veya elin ulaşamadığı noktalarda saklanmış olabilecek cihazların aranması işlemi yapılır. Böylece alan tamamen özel ve güvenli hale getirilmiş olur.