Borçlu Takibi

Borçlu Takibi

Borçlu Takibi

Ülkemizde ticari hayatın durgunlaştığı ve nakit akışının azaldığı dönemlerde açılan icra takiplerinin sayısı diğer dönemlere göre birkaç kat daha fazlalaşır. Enflasyon, döviz kuru, kuraklık, ithalat veya ihracatta yaşanan sorunlar gibi pek çok sebeple holdinglerden küçük esnafa kadar tüm ticari kesimler icra takiplerinde alacaklı ve borçlu hale gelir. Ticari hayatta yaşanan bu sorunlar ister esnaf, ister memur, ister işçi olsun; her kesimden insana zincirleme şekilde ulaşır. Toplumda ortaya çıkan genel ekonomik sıkıntı, her kesimi ve herkesi bir şekilde etkiler. Borçlarını ödemekte zorlanan, nakit akışı konusunda sorun yaşayan, alacaklarını tahsil edemeyen, üretim veya satış rakamları düşen bir ticari ortamdan bankalar dahi etkilenir.

Ancak olayın bir de görünmeyen yüzü vardır. Alacağını tahsil edemeyen veya hesapta olmayan harcamalar sebebiyle zor durumda kalan kişi veya şirketler de kendi borçlarını ödeyemeyecek hale gelir. Bu durum mağdur alacaklılar ve icra dosyası sayısında ani bir artış demektir.

Diğer yandan mal veya hizmet karşılığında borçlanan kişilerin bir kısmı da kötü niyetli olarak borçlarını ödemekten imtina ederler. Bu kişiler borçlarını ödememek ve alacaklıları mağdur etmek amacıyla gerekli tedbirleri önceden almış, icra takibi açılsa bile alacaklının hiçbir şey bulamayacağı şekilde kendilerini ve mallarını saklamış olurlar.

Borçlu takibi denilince akla ilk olarak bir avukata gitmek ve yasal takip başlatmak gelir. Bu, alacağını tahsil etmek için başvurulabilecek yasal yollardan biridir. Kişi alacağına ilişkin belgelerle bir avukata giderek icra takibi başlatmasını ister ve böylece yasal bir süreç başlamış olur.

Ancak icra dairelerinde açılan ve devlet kurumları aracılığıyla yürütülen bu takiplerin büyük kısmından sonuç almak mümkün olmamakta, her yıl milyonlarca dosya bila-tahsil veya takipsizlik sebebiyle işlemden kaldırılmaktadır. Çünkü ülkemizde yürütülen icra takip prosedürü yasal sınırlar dahilinde ve yalnız icra dairesi eli ile gerçekleştirilir. Sistemdeki adresinde bulunamayan, adresinde hacze kabil mal olmayan veya mal kaçırmak amacıyla çeşitli işlemler yapan borçlulara ulaşmak ve icra takibinin devamını sağlamak için özel bir araştırma gerekir. Hiçbir avukat veya icra memuru özel bir araştırma yaparak borçluya ve mallarına ulaşmaya mecbur olmadığı gibi görev ve yetki tanımlarında böyle bir sorumlulukları da yoktur.

İşte bu yüzden alacağını alma konusunda sorun yaşayan, borçlusunun kendinden mal kaçırdığını düşünen, borçlunun mallarını kötü niyetle başkalarına devrettiğini öğrenen, bankalar ve çeşitli finans kurumlarında hesapları olduğunu bilen alacaklılar için en hızlı ve kesin çözüm özel dedektif aracılığı ile borçlu takibi yaptırmaktır.

Adres değişikliği, isim değişikliği, boşanma, evlenme, mal kaçırma, alacaklılardan para veya mallarını saklamak için muvazaalı işlemler yapma, tebliğe yarar adresi olmama gibi konularda özel hizmet almak ve hızlı çözüme ulaşmak, sizi diğer alacaklılardan öne geçirecektir.